DE GOLFSPORT

 

historie
Golf uit Nederland of Schotland?

Geen van beiden. Volgens der Spiegel claimen de chinezen nu de eerste te zijn die 
een soort golfspel al speelden. Er zijn afbeeldingen en materialen gevonden van 
mensen, die een bal met een stok van zich afslaan.
Of zijn het de romeinen met hun spel in de eerste eeuw na Christus
De Romeinen spelen Paganica, een spel met stick en bal

Nederland Colf, Kolven & Golf

Colf Is een soort cross country. het “spel metten Colve” is een buiten spel
De maker van een “Colve”, de stok/club was ook de maker van de kolfen van
musketten. De Klovenier.Het spel  word met 1 stok gespeeld
Uit dagboeken die zijn bijgehouden in “het Behouden Huys”tijdens de overwintering
op Nova Zembla, zijn aantekeningen gevonden van het Colfspel voor ontspanning.
Men maakte van de walvis beenderen hout stokken en ballen. Dit was nog voor 1600

Kolven is een spel in een hal met aan beiden zijden een kegelvorkig doel. Ook 1 stok.

Golf zoals wij het heden ten dagen kennen,komt oorspronkelijk uit Schotland. Het spel
wordt met meerdere stokken gespeeld waarbij: “een speler staande langs de 
slaglijn een bal voort slaat tot hij in een hole tot ruste is gekomen”
Als wedstrijd te spelen voor: “voor het minste aantal slagen”. 

Schotland & Nederland & VOC. De Hollanders hebben met de Schotten altijd al een 
goed handelscontact gehad. Al was het maar omdat de Hollanders anti Engels
waren. Het plaatsje Veere was vroeger Schots territorium. Scheepsladingen
golfballen werden van hieruit naar Schotland verscheept. Het is dus ook aan te
nemen dat golf ook in de lage Landen werd gespeeld. Uit archieven uit de VOC,
volgens een artikel uit 1932 van de “Times of Ceylon”, nu Sri Lanka, zijn meerdere 
vermeldingen gevonden van bestellingen van golfmateriaal. ....”On the golfcourse
(....) 21 golfballs and 19 ditto sticks”. De VOC was in Colombo-Ceylon gevestigd
van 1651-1796. Ook uit andere archieven van de VOC worden vermeldingen 
aangetroffen waaruit blijkt dat men Colf speelde

Golf was vroeger al een volkssport. Het was dan ook heel gewoon dat de aristocratie
golf speelde met gewone burgers en handwerkslieden.  James VI speelde eens met 
een schoenmaker en moest van hem geld lenen. Deze hield er een Pub aan over.
Bekender zijn de verhalen van de Royals omdat natuurlijk in verslagen werden bij
gehouden. De gewone burger kon zelf niet of nauwelijks schrijven. James II vaardigde
een decreet waarbij hij zijn onderdanen  het golfen verbood. James VI speelde vaak
In Perth, destijds de hoofdstad van Schotland. Bovendien hief hij een embargo op
golfballen uit de Nederlanden. Karel I van Engeland werd een keer op de Leith links
gestoord tijdens het golfen wegens een opstand in Ierland. De koning vond dat zulke
Triviale zaken zijn spel niet mochten ophouden en maakte eerst zijn partij af. 

Korte en Lange spel. Zowel het Colfspel als het Golfspel kende vroeger het korte en lange 
spel. Van Hengel citeert in zijn boek “Early Golf” uit documenten over boetes en rechten
voor het colfspel in Nederland. In Schotland werd tot midden 1600 the short en long 
game gespeeld. The short game werd met 1 stok gespeeld en vermoedelijk met een 
houten bal. Na de reformatie van de Presbyterianen mocht er geen sport of spel op 
de zondag gespeeld worden en dit was ook de enige vrije dag. Het korte spel stierf uit.
The longgame was moeilijker te controleren en kon nog op de links gronden gespeeld
worden. 

Golf een wintersport. Tot zeker eind 17e eeuw werd golf uitsluitend gespeeld in de winter.
De links gronden waren openbare gronden. Het komt van het Keltische woord “hlinc”
wat betekent overgang van land en water. Voor de industriele revolutie was de winter
de periode van rust en vermaak en de zomer werd er langdurig gewerkt om de winter
door te komen. De openbare links gronden werden in de zomer door iedereen gebruikt
Schapen  en geiten vertoefden er. Vissers droogden hun netten en de huisweverij droogden
hun linnen. Op sommige gedeeltes werd er gerst verbouwd. Er was geen tijd en ruimte om 
the long game te spelen. In de winter lag dit anders. Zo zijn de bunkers ontstaan door 
de schapen die in de zomer schuilden op de links gronden. De winters aan de oostkust 
van Schotland zijn zeer zacht. Zo heeft St Andrews de hoogste aantal zonne uren van 
heel Engeland. De winter was dan ook juiste periode. De links gronden waren nagenoeg
Leeg. Uit wedstrijd verslagen van de Royals wordt voornamelijk de winter periode vermeld.
De meeste veroordelingen (voor Sabbat breaking) van de magistraten bevestigen dit.

De “bijna” ondergang van Golf werd vooral tussen 1790-1830 veroorzaakt door de industriele
revolutie. Ook de Napoleontische oorlog putte Engeland uit en epidemieën veroorzaakte 
veel doden die vooral op de links gronden werden begraven. De bevolking trok weg naar
de industrie of werd ingezet voor leger of de vloot. 7 dagen per week, 24 uur per dag met
maar 4 vrije dagen in het jaar. Veel sporten en spelen zijn hierdoor verdwenen. 
De landarbeider werd fabrieksarbeider en de landbezitters verkochten hun gronden aan de
spoorwegen of industrie. De nieuwe rijken hadden tijd en geld. Begin 1800 ontstonden er
honderden nieuwe golfbanen in Engeland mede door de spoorwegen werden de 
binnenlanden toegankelijk. Veel tijd. Dus het hele jaar door werd er nu gespeeld. 
Een volkssport verheven tot een sport van de “upper class”. 

1282 China 
Een boek met spelregels

1297 Loenen a/d Vecht
In 1296 is Graaf Floris V vermoord door Gerard van Velzen. 1 jaar later wordt er,op 2e
kerstdag door een 8-tal mensen een wedstrijd gespeeld langs de bezittingen van 
Gerard van Velzen, te beginnnen bij het Rechthuis te Loenen naar de keukendeur van 
kasteel Kronenburg naar een molen aan de Vecht en kasteel Huis te Velde, terug naar 
het Rechthuis te  Loenen.
Alle schade ontstaan door de spelers diende vergoed te worden door de nazaten van 
van Velde en tot de tweede helft 1800 werd er door de  heer van Kronenburg een vat 
bier ter beschikking gesteld.

1360 Brussel
Uit een bewaard gebleven charter uit Brussel  staan bedreigingen  met straf en boete
vermeld voor wie binnen de muren het “spel  met den colve pleegde”. Op straffe van
20 schellingen of het verlies van zijn overkleed (vrij weergegeven).

1452 James II.
Een decreet waarbij James II het golf verbood omdat zijn onderdanen te weinig oefende 
met pijl en boog.

1497 Haarlem
De “Burgemeesteren van Haarlem” verleenden de rechten voor het maaien van een 
stuk land buiten de zuidelijke wal van de stad waarop het Colfspel werd gespeeld.
In 1497 verleende Philips de Goede, Graaf van Holland, het recht op dit stuk land
het colf spel te spelen. Haarlem had dan ook geen last van vernielde ruiten of andere
eigendommen door fanatieke colvers.

16e eeuw Tilburg en Goirle
De inwoners konden zich vrij kopen met 30.000 golfballen. De stad zou dan niet plat
gebrand worden.

1650 verdwijning van de short game
De presbyterianen verboden op de sabbat dag iedere sport of spel.

1744 ontstaan van de eerste golfregels
Op de links van Leith werd er een tournooi gespeeld met meerdere deelnemers. Om een
eerlijk spel te krijgen maakte de dokter John Rattray de eerste 13 golfregels. De basis
nog steeds van de huidige regels. 

1754 1e golfclub 
De “Honourable Company of Edinburgs Golfers” is de eerste golfclub ontstaan door
De winnaars van het tournooi uit 1744.

1764 Royal Ancient Golf & Country Club “St Andrews”
De meest bekende golfclub ter wereld.

Voor 1850 de featherie bal.
Gemaakt van leer en paardehaar. De bal kreeg betere bal vluchten door de deukjes
die er in kwamen door het slaan. Het maken van een bal kostte een dag. Vrij kostbaar!

 

Golf is de snelst groeiende sport in Nederland. Ook u kunt deze sport gaan beoefenen. Echter u kunt en mag niet zomaar een golfbaan op.U heeft hiervoor uw GVB/hcp54 voor nodig. Een GolfVaardigheid Bewijs/ Handicap 54 zodat u op een verantwoorde wijze golf kunt spelen met in achtneming van alle etiquette en spelregels van de golfsport .

Om uw GVB/hcp54 te halen, dient u alle basisslagen van de golfsport te beheersen om met goed gevolg uw praktijkexamen/Qualifying kaart (9 holes) te behalen. Haalt u tijdens het lopen van de Q-kaart 18 (stableford)punten of meer dan heeft u uw GVB/hcp 54. Indien u niet genoeg (stableford)punten heeft dan krijgt u baanpermissie.

U heeft uw GVB/hcp 54 dan mag u op de meeste golfbanen spelen. Let wel. Er zijn ook golfbanen die de eis hebben van hcp 36 of lager alvorens u mag spelen. Het is raadzaam om uw spel snel naar een hcp 36 of lager te brengen om meer plezier uit de golfsport te halen.

Heeft u baanpermissie dan mag u op een beperkt aantal golfbanen spelen en meestal nog niet op de grote baan maar wel op de par 3 baan. U bent dan nog zeer beperkt in uw mogelijkheden. Dit heeft met name te maken dat uw golfvaardigheden nog onvoldoende zijn. Les en veel oefenen zullen de vaardigheden snel kunnen verbeteren. Dit geld voor iedereen. voor zowel de beginner als d gevorderde speler.

Let op: Voordat u examen/Q-kaart loopt, moet u met goed gevolg eerst het theorie examen hebben afgelegd. Op vrijdag avonden is er de mogelijkheid om 3 uur les te krijgen en aansluitend theorie examen te doen. of u doet theorie examen op examendag. Heeft u het theorie NIET gehaald dan kunt u GEEN Q-kaart lopen.